Comments on Profile Post by Ruby

 1. Stapleton
  Stapleton
  sweeeeeet
  Nov 8, 2015
 2. Ms Littlefish
  Ms Littlefish
  YASSSS!
  Nov 8, 2015
 3. Scythuz
  Scythuz
  Woo :D
  Nov 8, 2015
 4. Vox Novus
  Vox Novus
  Time to get working on some game development!
  Nov 8, 2015
 5. Ruby
  Ruby
  :D -excited-
  Nov 8, 2015
 6. djDarkX
  djDarkX
  Welcome back to the fold.
  Nov 8, 2015
 7. Hollow 1977
  Hollow 1977
  Awesome.
  Nov 9, 2015