scripting

 1. Robert Trent
 2. Poryg
 3. Uros
 4. Poryg
 5. Poryg
 6. Poryg
 7. Poryg
 8. Poryg
 9. Ravos9988
 10. JCeetra
 11. megumi014
 12. frostwolf3
 13. breesk
 14. easterngreen
 15. Petorius
 16. Luxray Gaming
 17. Poppie360
 18. Poppie360
 19. Poppie360
 20. eROF