solved

 1. uli636
 2. Narch
 3. elsathehobo
 4. imdb55
 5. Midnight Kitty
 6. Vanya
 7. RyuseiBlade
 8. callmedan
 9. Kchorrex2012
 10. Emanzi
 11. bishiba
 12. Jonforum
 13. Jonforum
 14. Jonforum
 15. Helstern
 16. Jonforum
 17. Jonforum
 18. Jonforum
 19. Jonforum
 20. Jonforum