turn-based

 1. James
 2. mythbuilder
 3. Benzu_Akamaru
 4. Adventurer_inc.
 5. zacheatscrackers
 6. Nobody King
 7. Matseb2611
 8. FoppyOmega
 9. JamesRyan
 10. OmniStorm
 11. Orgaya
 12. stephen12235
 13. zaxwlyde
 14. Ultimacj
 15. redspark
 16. Matseb2611
 17. CriticalGames
 18. Josephkhland
 19. gruberik
 20. BerryB