The fishing trip of Byleif/Byleifs fiskefänge (epic icelandic poetry according to the Háttatal)

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
992
Reaction score
664
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA

Made with Busted Ed's tips and tricks for rpgmaker vx ace

Wandering these wide waters
Were Jolnir
Illspoken was that sorry old owl
You want the blessing of the Noble Assembly?
They spoke of much together
He pointed, he followed, much they did together
The boat went were the fishes were
Near the vortex of whirling teeth

Vandrande på vattnet fann han nu
Julens fader
Illspord var den gamla gamen
Han sade vill du ha den ädla församlingens erkännande?
Byleif sade mycket den gången
Han pekade, han följde, de fattade mod
Båten styrdes åt där fisken fanns
Runt en nidbukt i vattnet fanns en virvel av tänder

Byleif on the iland of Denugeira

Specialsköld står på skalet
Modigt, manligt stormar han
Kaninernas kung fann porten
Där den gamle Plygg satt och tuggade
Väderpålen var som Advas arm
Styrka gick i olika riktningar
Storverk skedde i Denugeira men
Dropparna fyller det tysta berget

A harsh special shield made out of shells
Daring, Darling, lifting gear
Byleif the bold found the gate
The ever-chewing Plygg was king
The tower was like the horns of the strong one
Strenght goes in opposite directions
Sturverki the goer
Then the drops fill the silent mountain

The weathervane shone like the glorious gods
Five stories were the great assembly
The horns of the powerful ones were steely rods
But the skeleton king was not too friendly
A glimmer of light from the One below all
With houses for both the low and tall
The sons of Tymor are at play
Byleif was joyous, rambunctious and gay

Väderpålen lyste som gudarnas torn
Femdelad var arenan som var samlingssal
Byleif befriade henne med lysande horn
Av den förintande kungen grävdes en kanal
En glimt av ljuset fick hararnas herre
En dröm om ett rike för den större och smärre
Av Hemturs söner som viskade
Han satte sig i stiltjet och fiskade

Byleif in the pirate's graveyard

På en liten gräsö satte Byleif i land
Detta är nästa ö kartan utmärker!
Han satt med sitt sjökort och ritade
Skatten torde nu vara nästan min!
Över sjökortet vilade en hemlig kod
Ge mig nu god vind mot norr!
Färden gick dock åt öst
Denna stormby är en alltför farlig skadare!

On the grassy knoll Byleif sat
This is were the map points next!
He consulted his chart once more
The treasure is soon to be mine!
The winds whirled a secret code
Give me good wind to the north!
Instead he drifted east
This cloud seems like a heavy hitter!

"This is where my story ends
Other must now tell the tales
Locks I put upon my treasure
So that all may be told correctly
This is the end of our journey
Byleif built his burrow as was told
I look forward to a cold fountain
I have toiled for many nights"

"Nu finns inget mer att förtälja
Nu låter jag andra fortsätta historien
Lås sätter jag på den stora skatten
Allt detta skall på rätt sätt berättas
Här når våran resa sitt slut
Byleif byggde sitt land såsom berättats
Jag ser fram emot en vederkvickande fontän
För jag har slitigt i många nätter"
 
Last edited:

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
992
Reaction score
664
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA

My old stats-documentation for the game(s) taking place in this world. No, I have no longer any idea about what it means anymore.

Byleif on the island of false fairies

Nästa ö var övergiven av feerna
Blodkärlen slog i pannan
Hammaren och bågen fick slita
En god dag för en varg
Törnesnåren frodades här
Ben är som hullets Ull
Byleif han fann proviant till färden
Bet öns ägg som mitt vittne

The next island; abandoned by fairies
The bloodvessel almost burst
The hammer and bow had to go to work
A good day for a wolf
Thorns were all there ever was
Bone is like the Wool of the Blood
Byleif found some food for the trip
With a single egg as my witness

Svärd blir av svärd rostat
Rustning blir av tångar söndertagna
Hårdvunnet land
För kaninernas storjarl
Förbrytare och rövare föll över ön
All mat, båten, allt föll i spillror
Byleif undkom nätt och jämnt
Den främmande Rabalder räddade honom

Sword is tested by sword
Armor is broken by tongs
Hard-won land, this
For the jarl of the mighty
Traitors and bandits entered the boat
All food, the chart, all stolen
Byleif only managed to escape
Because the son of the sun was there

Byleif in an imperial colony

Alla stigar leder till denna mäktiga plats
Här finns allt som behövs för färden
Byleif undrade; hur kan detta ske?
För den ambitiösa faller världen
Fyrordnad förening för Flein
En ö. Åtta stenar. Sjö emellan dem alla.
Högt ovan i Elivågor finns samma stenar
Han begrundade detta då han red Beluga

All roads lead to this mighty place
Here everything needed can be regained
Byleif wondered; how can this be?
For the good leader the world makes a throne
Fourworded fib for Fleinskaldi
One island. Eight stones. Sea between them all
High above the Eliwaves are the very same stones
He pondered this as he rode Beluga

Denna drömmarnas ö
Var i vanlig ordning svårnavigerad
Byleifs fartyg gick
Från natten till dagen
Han spände nu manligen bältet om livet
Från barbarens Bjarmaland till civilisationens Groomerus
Då vår saga fortsätter
Når våra hjältar nästa strand

The island of dreams
The goal of the mind's eyes
Byleif went over the waterfalls
From night into today
He girded up his loins
Went from Bjarmaland to the Empire of Groome
As his tail continues
Our heroes reach the next shore

Byleif on the island of strenght

Is kunde ätas direkt från vattnet
Men snart blev det varmare för all
Elden svedde huden på denna plats
Elden svedde stenen på denna plats
Detta var styrkehandskarnas land
Byleif ville ha styrkeländernas hand
Med magi fylldes kanonerna med is
Folk simmar av kärlek i vattnet

Ice could be eaten out of the water
But soon it turned more tropical
Fire burned the skin all over
Fire burned the stone all over
This was the land of great strenght
The was the land of mighty hands
As Byleif said
By love the water was again filled with cold
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Latest Threads

Latest Posts

Latest Profile Posts

I posted a funny gag reel of Drifty's video's here, but realized it was probably too riskay, so I deleted it, oops, lol.
Another room (actually other half of previous room)
What should I focus on today?

Character Portraits?
OR
Mapping?
Alright, I think I've got tired of VXAce. I guess I will jump to MV.
Just had a stranger SPRINT away from me in the grocery store. Talk about overreaction...
...I don't think I'm that ugly! ^-^

Forum statistics

Threads
95,512
Messages
929,735
Members
125,777
Latest member
jakeo707
Top