The fishing trip of Byleif/Byleifs fiskefänge (epic icelandic poetry according to the Háttatal)

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,006
Reaction score
668
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA

Made with Busted Ed's tips and tricks for rpgmaker vx ace

Wandering these wide waters
Were Jolnir
Illspoken was that sorry old owl
You want the blessing of the Noble Assembly?
They spoke of much together
He pointed, he followed, much they did together
The boat went were the fishes were
Near the vortex of whirling teeth

Vandrande på vattnet fann han nu
Julens fader
Illspord var den gamla gamen
Han sade vill du ha den ädla församlingens erkännande?
Byleif sade mycket den gången
Han pekade, han följde, de fattade mod
Båten styrdes åt där fisken fanns
Runt en nidbukt i vattnet fanns en virvel av tänder

Byleif on the iland of Denugeira

Specialsköld står på skalet
Modigt, manligt stormar han
Kaninernas kung fann porten
Där den gamle Plygg satt och tuggade
Väderpålen var som Advas arm
Styrka gick i olika riktningar
Storverk skedde i Denugeira men
Dropparna fyller det tysta berget

A harsh special shield made out of shells
Daring, Darling, lifting gear
Byleif the bold found the gate
The ever-chewing Plygg was king
The tower was like the horns of the strong one
Strenght goes in opposite directions
Sturverki the goer
Then the drops fill the silent mountain

The weathervane shone like the glorious gods
Five stories were the great assembly
The horns of the powerful ones were steely rods
But the skeleton king was not too friendly
A glimmer of light from the One below all
With houses for both the low and tall
The sons of Tymor are at play
Byleif was joyous, rambunctious and gay

Väderpålen lyste som gudarnas torn
Femdelad var arenan som var samlingssal
Byleif befriade henne med lysande horn
Av den förintande kungen grävdes en kanal
En glimt av ljuset fick hararnas herre
En dröm om ett rike för den större och smärre
Av Hemturs söner som viskade
Han satte sig i stiltjet och fiskade

Byleif in the pirate's graveyard

På en liten gräsö satte Byleif i land
Detta är nästa ö kartan utmärker!
Han satt med sitt sjökort och ritade
Skatten torde nu vara nästan min!
Över sjökortet vilade en hemlig kod
Ge mig nu god vind mot norr!
Färden gick dock åt öst
Denna stormby är en alltför farlig skadare!

On the grassy knoll Byleif sat
This is were the map points next!
He consulted his chart once more
The treasure is soon to be mine!
The winds whirled a secret code
Give me good wind to the north!
Instead he drifted east
This cloud seems like a heavy hitter!

"This is where my story ends
Other must now tell the tales
Locks I put upon my treasure
So that all may be told correctly
This is the end of our journey
Byleif built his burrow as was told
I look forward to a cold fountain
I have toiled for many nights"

"Nu finns inget mer att förtälja
Nu låter jag andra fortsätta historien
Lås sätter jag på den stora skatten
Allt detta skall på rätt sätt berättas
Här når våran resa sitt slut
Byleif byggde sitt land såsom berättats
Jag ser fram emot en vederkvickande fontän
För jag har slitigt i många nätter"
 
Last edited:

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,006
Reaction score
668
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA

My old stats-documentation for the game(s) taking place in this world. No, I have no longer any idea about what it means anymore.

Byleif on the island of false fairies

Nästa ö var övergiven av feerna
Blodkärlen slog i pannan
Hammaren och bågen fick slita
En god dag för en varg
Törnesnåren frodades här
Ben är som hullets Ull
Byleif han fann proviant till färden
Bet öns ägg som mitt vittne

The next island; abandoned by fairies
The bloodvessel almost burst
The hammer and bow had to go to work
A good day for a wolf
Thorns were all there ever was
Bone is like the Wool of the Blood
Byleif found some food for the trip
With a single egg as my witness

Svärd blir av svärd rostat
Rustning blir av tångar söndertagna
Hårdvunnet land
För kaninernas storjarl
Förbrytare och rövare föll över ön
All mat, båten, allt föll i spillror
Byleif undkom nätt och jämnt
Den främmande Rabalder räddade honom

Sword is tested by sword
Armor is broken by tongs
Hard-won land, this
For the jarl of the mighty
Traitors and bandits entered the boat
All food, the chart, all stolen
Byleif only managed to escape
Because the son of the sun was there

Byleif in an imperial colony

Alla stigar leder till denna mäktiga plats
Här finns allt som behövs för färden
Byleif undrade; hur kan detta ske?
För den ambitiösa faller världen
Fyrordnad förening för Flein
En ö. Åtta stenar. Sjö emellan dem alla.
Högt ovan i Elivågor finns samma stenar
Han begrundade detta då han red Beluga

All roads lead to this mighty place
Here everything needed can be regained
Byleif wondered; how can this be?
For the good leader the world makes a throne
Fourworded fib for Fleinskaldi
One island. Eight stones. Sea between them all
High above the Eliwaves are the very same stones
He pondered this as he rode Beluga

Denna drömmarnas ö
Var i vanlig ordning svårnavigerad
Byleifs fartyg gick
Från natten till dagen
Han spände nu manligen bältet om livet
Från barbarens Bjarmaland till civilisationens Groomerus
Då vår saga fortsätter
Når våra hjältar nästa strand

The island of dreams
The goal of the mind's eyes
Byleif went over the waterfalls
From night into today
He girded up his loins
Went from Bjarmaland to the Empire of Groome
As his tail continues
Our heroes reach the next shore

Byleif on the island of strenght

Is kunde ätas direkt från vattnet
Men snart blev det varmare för all
Elden svedde huden på denna plats
Elden svedde stenen på denna plats
Detta var styrkehandskarnas land
Byleif ville ha styrkeländernas hand
Med magi fylldes kanonerna med is
Folk simmar av kärlek i vattnet

Ice could be eaten out of the water
But soon it turned more tropical
Fire burned the skin all over
Fire burned the stone all over
This was the land of great strenght
The was the land of mighty hands
As Byleif said
By love the water was again filled with cold
 

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,006
Reaction score
668
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
Steg av is på magisk väg
Stora steg på manligt vis
På utsidan av berget sprutade magman
På insidan av berget forsade elden
Byleif fick bara den ena handsken
Bara ett kraftdon blev denna dag taget
Hans ansikte brändes mycket svårt
Hans anlete sveddes ovanför ögat

Iceflow on the floating stone
Ice slow for the slippery foot
On the outside the fire rumbled
On the inside the lava tumbled
Byleif only got one glove this day
Byleif only got one item of power
His face was badly burned
His fur was fiercely singed

Byleif on the island of autumn

Byleif the mighty now reached island 1-13-5-18-9-3-1
Food flew off the table
The Man of the Harvest lived south of Markland
Words were traded for words in the land of beautiful women
Free Love was on the table
But the Lapine Lord had already promised his body
Most magnificent to the guard of Castle Borealis
Tymor smote

Byleif den väldige nådde nu ön 1-13-5-18-9-3-1
Mat flög snabbt från bord
Höstmannen bodde på denna plats ned genom Markland
Ord byttes mot ord i de vackra damernas land
Fri Kärlek för kära
Kaninernas Kung hade dock redan lovat bort sin kropp i gåva
Att fresta Regnbågstornets Vakt med
Såsom Tymor sade

Byleif did not stay long with the harvest man
Although he learned the many ways of the feast
And brought the stuff he needed at the market
To survive the coming darkness
Finally the map was at its furthest
Passing through the village Harvel
The land of the everlasting carvist
Byleif felt a great catharsis

Byleif lämnade mycket snart ön av höst
Fastän han där fick en stor sinneströst
Och köpte allt för resan nordöst
För att mörkret inte skulle svälja hans röst
Han kände nu stort mod i sitt bröst
Kartan släppte han sydöst
Vinden bar med sig världens höst
Byleif älskade endast en röst

Skatten fanns på denna ö
Skatt av oskattbart värde
Skattad högt var den norröna ön
Rik var nu kaninernas kung
Oskattbart är det att resa
Skatt är inkomst säkrad
Drakens bädd är vår nu
Rik var nu hararnas herre

Treasures rich on this island
Treasures of incredible worth
Treasured high was this northern island
Rich was now the mighty king
Treasured is it to journey
Treasured is the journey at its end
Treasured riches like a dragonbed
But a pirate he was not

Byleif on the island with the Shaking TowerNästa vers är lite speciell eftersom den inte är skriven med text utan visar en bild huggen i sten så bra som dåtidens verktyg klarade av. Den tycks visa hur Byleif i triumf seglar från "den norröna ön" där piraten Le B Orns skatt fanns gömd. Denna "handling i handlingen" tycks vara en av de tre stora Byleiflegenderna som den tidens största poet och historiker Snurre Sturlasson vävde samman till en. De tre legenderna är Byleifs fiskafänge, Byleif och Orns skatt samt Byleif-Året-Runt. Den sistnämnda är en lång prosaberättelse om hur Byleif reste till årstidernas öar för att samla kraft att besegra demonen Igelås. Byleifs bror Tymor är en viktig person i denna berättelse eftersom han är gift med vårens jättinna Permeter. Eftersom Tymor knappt figurerar i poesiversionen av Byleifs fiskafänge är denna berättelse reducerad till ett par insprängda verse, även om duellen med Igelås fortfarande utgör ett slags klimax, vilket vi kommer att se!

The next verse is a bit special since it does not contain any text at all but rather a picture carved out of stone using the best tools the age could provide. It seems to show Byleif sail in triumph from the "northern island" where the treasure of the pirate Le B Orn was hidden. This "story within the story" marks the culmination of one of the three Great Legends of Byleif that the Bjarmian writer Snurre Sturlasson wove together into one. The three legends are "Byleif's fishing trip", "Byleif and the treasure of the pirate Orn" and finally "Byleif-Around-The-Year". The final one tells of Byleif's battle against the demon Leechlock and features Byleif's brother Tymor pretty heavily. Since Tymor barely features in the poetic version of "Byleif's fishing trip" the entire story is reduced to a couple of random verses although the climax still feature the demon Leechhlock, as we will soon see!
 

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,006
Reaction score
668
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
På nästa ö satt det en vidrig man
Ett uppvaknande till människans pris
Girighetens djup är som en klyfta runt
Sålunda kan landvägsröveri stämjas
För alla arga nationer
Är ett till halten svalt svärd
Lika kraftigt som ett blodrött
En tredjedel av skatten måste Byleif böta!

On the next island a vile man perched
A wake-up period for the price was reached
They tightened the path around the gold
That is how robbery can be punished
By angry nations
A powerful sword consumed at last last
Is equally though and fleshy
A third of the treasure he took as a toll!

First and foremost
The man was green, ugly and had a third of Byleif's treasure
He had lousy interests and reigns over the Shaking island
Will not be mature about this
The landscape around his green-red tower
The people ever-sleeping by the wheel
Not to mention, at last
That he smelt like a pig in the mire

Först och främst:
Öns härskare var grön, ful och tog nästan hälften av Byleifs skatt
Han är tråkig till sättet och regerar över skakön
Nej, jag tänker inte vara mogen
Då landskapet runt hans rödgröna torn
Är fullt av sovande latmaskar
För att inte tala om
Att han helt klart luktar skit

Byleif climbs the three towers

Like a spire fit for a king
Rises three thin needles from the deep
To channel his wrath and profound anger
Byleif now climbs to the top
Sail, swing, upward gaze
To see the violent turning sea
In deadly danger he hung from the top
As the rocks bounced all around him

Likt en spira från skatten som beslagtagits
Reste sig tre tunna berg ur djupet
För att få utlopp för sin vrede
Ville Byleif sin styrka pröva
Segla uppåt, svinga, speja
Såg ut över havets vågade våg
I dödlig fara hängde han från toppen
När den största stenen studsade mot honom

Hararnas herre vred och vände sig med kraft
Harhjärtad jarl virvlade runt klippdassarna
Sten undveks
Men ett starkt ljus bländade honom nesligen
Måhända en eldsjätte som stack honom i ögat?
Fladdermöss flödade över nejdens grottor
Det tycks som att allt som kan gå fel går fel
Byleif vrålade och våndades men föll pladask i vattnet

The lord of life lambasted looming levels
The hare-hearted heartily heaved home
Boulders dodged
Then a bright light struck him with malice
Perchance there are fire-giants about?
Bats and beings flew out of all the grottoes
Everything that can go wrong does go wrong today
Booming bunny bombed and boomed into the watersByleif sinks into the land of the dead

The nation of the king's brother
Enter forth the warm weight that is Tharn
I promise that the green and blue flames
Are sure to proclaim the victory of the dead and the elves
Many folds have the dame that rules there
Angrboða, the mother of spring and bad weather
Her grip is so sweet for three
Her body well ornamented

Nationen som ägdes av kungens broder
Stig nu in i Tharn, det varma mörkrets stad
Där lovar den gröna och blåa elden
Ett väldigt segerskri för andar och alver
Många lager har den dam som där regerar
Ångerbåda, vårens moder innan dåligt väder
Hennes grepp är så skönt och har tre mäns kraft
Hennes kropp så väldekorerad

The land of the dead that Byleif descends to in this and the next verse actually features in another story that I wrote. For those interested, it can be read here:
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Latest Threads

Latest Posts

Latest Profile Posts

I based this on the armor of Actor 1_7 of the RTP. Hair is from Derex and Sythian Bard.
Stream will be live shortly! Going to do another art stream tonight so that I can finish my Fauna Focus piece~ Feel free to drop by!
Humans are fallible creatures, we all know that. It's when we're forced to look at ourselves that we start to disagree. :p
Expectation: Working on boss battle.
Reality: "Look at how awful are these code and database organization. Let me clean this mess", *yet, casually adding more modules that I have no idea if I would use it later*
Trying to learn to read Japanese so I read my manga. I like to buy them without all the edits made during translation.

Forum statistics

Threads
97,864
Messages
947,448
Members
129,087
Latest member
jubacard
Top