The fishing trip of Byleif/Byleifs fiskefänge (epic icelandic poetry according to the Háttatal)

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,025
Reaction score
692
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
589xEOZ.gif

Made with Busted Ed's tips and tricks for rpgmaker vx ace

Wandering these wide waters
Were Jolnir
Illspoken was that sorry old owl
You want the blessing of the Noble Assembly?
They spoke of much together
He pointed, he followed, much they did together
The boat went were the fishes were
Near the vortex of whirling teeth

Vandrande på vattnet fann han nu
Julens fader
Illspord var den gamla gamen
Han sade vill du ha den ädla församlingens erkännande?
Byleif sade mycket den gången
Han pekade, han följde, de fattade mod
Båten styrdes åt där fisken fanns
Runt en nidbukt i vattnet fanns en virvel av tänder

Byleif on the iland of Denugeira

Specialsköld står på skalet
Modigt, manligt stormar han
Kaninernas kung fann porten
Där den gamle Plygg satt och tuggade
Väderpålen var som Advas arm
Styrka gick i olika riktningar
Storverk skedde i Denugeira men
Dropparna fyller det tysta berget

A harsh special shield made out of shells
Daring, Darling, lifting gear
Byleif the bold found the gate
The ever-chewing Plygg was king
The tower was like the horns of the strong one
Strenght goes in opposite directions
Sturverki the goer
Then the drops fill the silent mountain

The weathervane shone like the glorious gods
Five stories were the great assembly
The horns of the powerful ones were steely rods
But the skeleton king was not too friendly
A glimmer of light from the One below all
With houses for both the low and tall
The sons of Tymor are at play
Byleif was joyous, rambunctious and gay

Väderpålen lyste som gudarnas torn
Femdelad var arenan som var samlingssal
Byleif befriade henne med lysande horn
Av den förintande kungen grävdes en kanal
En glimt av ljuset fick hararnas herre
En dröm om ett rike för den större och smärre
Av Hemturs söner som viskade
Han satte sig i stiltjet och fiskade

Byleif in the pirate's graveyard

På en liten gräsö satte Byleif i land
Detta är nästa ö kartan utmärker!
Han satt med sitt sjökort och ritade
Skatten torde nu vara nästan min!
Över sjökortet vilade en hemlig kod
Ge mig nu god vind mot norr!
Färden gick dock åt öst
Denna stormby är en alltför farlig skadare!

On the grassy knoll Byleif sat
This is were the map points next!
He consulted his chart once more
The treasure is soon to be mine!
The winds whirled a secret code
Give me good wind to the north!
Instead he drifted east
This cloud seems like a heavy hitter!

"This is where my story ends
Other must now tell the tales
Locks I put upon my treasure
So that all may be told correctly
This is the end of our journey
Byleif built his burrow as was told
I look forward to a cold fountain
I have toiled for many nights"

"Nu finns inget mer att förtälja
Nu låter jag andra fortsätta historien
Lås sätter jag på den stora skatten
Allt detta skall på rätt sätt berättas
Här når våran resa sitt slut
Byleif byggde sitt land såsom berättats
Jag ser fram emot en vederkvickande fontän
För jag har slitigt i många nätter"
 
Last edited:

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,025
Reaction score
692
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
wiRZEvZ.jpg

My old stats-documentation for the game(s) taking place in this world. No, I have no longer any idea about what it means anymore.

Byleif on the island of false fairies

Nästa ö var övergiven av feerna
Blodkärlen slog i pannan
Hammaren och bågen fick slita
En god dag för en varg
Törnesnåren frodades här
Ben är som hullets Ull
Byleif han fann proviant till färden
Bet öns ägg som mitt vittne

The next island; abandoned by fairies
The bloodvessel almost burst
The hammer and bow had to go to work
A good day for a wolf
Thorns were all there ever was
Bone is like the Wool of the Blood
Byleif found some food for the trip
With a single egg as my witness

Svärd blir av svärd rostat
Rustning blir av tångar söndertagna
Hårdvunnet land
För kaninernas storjarl
Förbrytare och rövare föll över ön
All mat, båten, allt föll i spillror
Byleif undkom nätt och jämnt
Den främmande Rabalder räddade honom

Sword is tested by sword
Armor is broken by tongs
Hard-won land, this
For the jarl of the mighty
Traitors and bandits entered the boat
All food, the chart, all stolen
Byleif only managed to escape
Because the son of the sun was there

Byleif in an imperial colony

Alla stigar leder till denna mäktiga plats
Här finns allt som behövs för färden
Byleif undrade; hur kan detta ske?
För den ambitiösa faller världen
Fyrordnad förening för Flein
En ö. Åtta stenar. Sjö emellan dem alla.
Högt ovan i Elivågor finns samma stenar
Han begrundade detta då han red Beluga

All roads lead to this mighty place
Here everything needed can be regained
Byleif wondered; how can this be?
For the good leader the world makes a throne
Fourworded fib for Fleinskaldi
One island. Eight stones. Sea between them all
High above the Eliwaves are the very same stones
He pondered this as he rode Beluga

Denna drömmarnas ö
Var i vanlig ordning svårnavigerad
Byleifs fartyg gick
Från natten till dagen
Han spände nu manligen bältet om livet
Från barbarens Bjarmaland till civilisationens Groomerus
Då vår saga fortsätter
Når våra hjältar nästa strand

The island of dreams
The goal of the mind's eyes
Byleif went over the waterfalls
From night into today
He girded up his loins
Went from Bjarmaland to the Empire of Groome
As his tail continues
Our heroes reach the next shore

Byleif on the island of strenght

Is kunde ätas direkt från vattnet
Men snart blev det varmare för all
Elden svedde huden på denna plats
Elden svedde stenen på denna plats
Detta var styrkehandskarnas land
Byleif ville ha styrkeländernas hand
Med magi fylldes kanonerna med is
Folk simmar av kärlek i vattnet

Ice could be eaten out of the water
But soon it turned more tropical
Fire burned the skin all over
Fire burned the stone all over
This was the land of great strenght
The was the land of mighty hands
As Byleif said
By love the water was again filled with cold
 

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,025
Reaction score
692
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
Steg av is på magisk väg
Stora steg på manligt vis
På utsidan av berget sprutade magman
På insidan av berget forsade elden
Byleif fick bara den ena handsken
Bara ett kraftdon blev denna dag taget
Hans ansikte brändes mycket svårt
Hans anlete sveddes ovanför ögat

Iceflow on the floating stone
Ice slow for the slippery foot
On the outside the fire rumbled
On the inside the lava tumbled
Byleif only got one glove this day
Byleif only got one item of power
His face was badly burned
His fur was fiercely singed

Byleif on the island of autumn

Byleif the mighty now reached island 1-13-5-18-9-3-1
Food flew off the table
The Man of the Harvest lived south of Markland
Words were traded for words in the land of beautiful women
Free Love was on the table
But the Lapine Lord had already promised his body
Most magnificent to the guard of Castle Borealis
Tymor smote

Byleif den väldige nådde nu ön 1-13-5-18-9-3-1
Mat flög snabbt från bord
Höstmannen bodde på denna plats ned genom Markland
Ord byttes mot ord i de vackra damernas land
Fri Kärlek för kära
Kaninernas Kung hade dock redan lovat bort sin kropp i gåva
Att fresta Regnbågstornets Vakt med
Såsom Tymor sade

Byleif did not stay long with the harvest man
Although he learned the many ways of the feast
And brought the stuff he needed at the market
To survive the coming darkness
Finally the map was at its furthest
Passing through the village Harvel
The land of the everlasting carvist
Byleif felt a great catharsis

Byleif lämnade mycket snart ön av höst
Fastän han där fick en stor sinneströst
Och köpte allt för resan nordöst
För att mörkret inte skulle svälja hans röst
Han kände nu stort mod i sitt bröst
Kartan släppte han sydöst
Vinden bar med sig världens höst
Byleif älskade endast en röst

Skatten fanns på denna ö
Skatt av oskattbart värde
Skattad högt var den norröna ön
Rik var nu kaninernas kung
Oskattbart är det att resa
Skatt är inkomst säkrad
Drakens bädd är vår nu
Rik var nu hararnas herre

Treasures rich on this island
Treasures of incredible worth
Treasured high was this northern island
Rich was now the mighty king
Treasured is it to journey
Treasured is the journey at its end
Treasured riches like a dragonbed
But a pirate he was not

Byleif on the island with the Shaking Tower

6gETavt.png


Nästa vers är lite speciell eftersom den inte är skriven med text utan visar en bild huggen i sten så bra som dåtidens verktyg klarade av. Den tycks visa hur Byleif i triumf seglar från "den norröna ön" där piraten Le B Orns skatt fanns gömd. Denna "handling i handlingen" tycks vara en av de tre stora Byleiflegenderna som den tidens största poet och historiker Snurre Sturlasson vävde samman till en. De tre legenderna är Byleifs fiskafänge, Byleif och Orns skatt samt Byleif-Året-Runt. Den sistnämnda är en lång prosaberättelse om hur Byleif reste till årstidernas öar för att samla kraft att besegra demonen Igelås. Byleifs bror Tymor är en viktig person i denna berättelse eftersom han är gift med vårens jättinna Permeter. Eftersom Tymor knappt figurerar i poesiversionen av Byleifs fiskafänge är denna berättelse reducerad till ett par insprängda verse, även om duellen med Igelås fortfarande utgör ett slags klimax, vilket vi kommer att se!

The next verse is a bit special since it does not contain any text at all but rather a picture carved out of stone using the best tools the age could provide. It seems to show Byleif sail in triumph from the "northern island" where the treasure of the pirate Le B Orn was hidden. This "story within the story" marks the culmination of one of the three Great Legends of Byleif that the Bjarmian writer Snurre Sturlasson wove together into one. The three legends are "Byleif's fishing trip", "Byleif and the treasure of the pirate Orn" and finally "Byleif-Around-The-Year". The final one tells of Byleif's battle against the demon Leechlock and features Byleif's brother Tymor pretty heavily. Since Tymor barely features in the poetic version of "Byleif's fishing trip" the entire story is reduced to a couple of random verses although the climax still feature the demon Leechhlock, as we will soon see!
 

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,025
Reaction score
692
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
På nästa ö satt det en vidrig man
Ett uppvaknande till människans pris
Girighetens djup är som en klyfta runt
Sålunda kan landvägsröveri stämjas
För alla arga nationer
Är ett till halten svalt svärd
Lika kraftigt som ett blodrött
En tredjedel av skatten måste Byleif böta!

On the next island a vile man perched
A wake-up period for the price was reached
They tightened the path around the gold
That is how robbery can be punished
By angry nations
A powerful sword consumed at last last
Is equally though and fleshy
A third of the treasure he took as a toll!

First and foremost
The man was green, ugly and had a third of Byleif's treasure
He had lousy interests and reigns over the Shaking island
Will not be mature about this
The landscape around his green-red tower
The people ever-sleeping by the wheel
Not to mention, at last
That he smelt like a pig in the mire

Först och främst:
Öns härskare var grön, ful och tog nästan hälften av Byleifs skatt
Han är tråkig till sättet och regerar över skakön
Nej, jag tänker inte vara mogen
Då landskapet runt hans rödgröna torn
Är fullt av sovande latmaskar
För att inte tala om
Att han helt klart luktar skit

Byleif climbs the three towers

Like a spire fit for a king
Rises three thin needles from the deep
To channel his wrath and profound anger
Byleif now climbs to the top
Sail, swing, upward gaze
To see the violent turning sea
In deadly danger he hung from the top
As the rocks bounced all around him

Likt en spira från skatten som beslagtagits
Reste sig tre tunna berg ur djupet
För att få utlopp för sin vrede
Ville Byleif sin styrka pröva
Segla uppåt, svinga, speja
Såg ut över havets vågade våg
I dödlig fara hängde han från toppen
När den största stenen studsade mot honom

Hararnas herre vred och vände sig med kraft
Harhjärtad jarl virvlade runt klippdassarna
Sten undveks
Men ett starkt ljus bländade honom nesligen
Måhända en eldsjätte som stack honom i ögat?
Fladdermöss flödade över nejdens grottor
Det tycks som att allt som kan gå fel går fel
Byleif vrålade och våndades men föll pladask i vattnet

The lord of life lambasted looming levels
The hare-hearted heartily heaved home
Boulders dodged
Then a bright light struck him with malice
Perchance there are fire-giants about?
Bats and beings flew out of all the grottoes
Everything that can go wrong does go wrong today
Booming bunny bombed and boomed into the waters

u5iVk2d.jpg


Byleif sinks into the land of the dead

The nation of the king's brother
Enter forth the warm weight that is Tharn
I promise that the green and blue flames
Are sure to proclaim the victory of the dead and the elves
Many folds have the dame that rules there
Angrboða, the mother of spring and bad weather
Her grip is so sweet for three
Her body well ornamented

Nationen som ägdes av kungens broder
Stig nu in i Tharn, det varma mörkrets stad
Där lovar den gröna och blåa elden
Ett väldigt segerskri för andar och alver
Många lager har den dam som där regerar
Ångerbåda, vårens moder innan dåligt väder
Hennes grepp är så skönt och har tre mäns kraft
Hennes kropp så väldekorerad

The land of the dead that Byleif descends to in this and the next verse actually features in another story that I wrote. For those interested, it can be read here:
 

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,025
Reaction score
692
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
71 Dränker-Landet/Gudars-Bönesvar
Byleifs brorson såg upp till sin farbror
Eldhammare är ett vapen med ansvar
För den som hjältemodigt skjuter kan äran bli stor
Böne tänkte länge och väl på detta
Den unge mannen visste en tunnel mot väst
Båten drog de ner för att sjösätta
Morr

Drown-The-Land-In-Answers-Of-God
Byleif's nephew looked up to his uncle
He had built a fiery engine from powerful rods
For the mighty shooter is given carbuncle
The young man knew a tunnel to the west
Anzer thought long and hard on this
It was time for the boat to be best
Hiss

ywKQ5pR.jpg

Byleif teaches his nephew in the underworld

Byleif enters the dwelling of the giant Vaftrudner

72 Kunskap är guld värt, fyra ögon
En jätte, ett jättebibliotek
En bibla, en bibel
Byleif vandrande länge i kunskapens korridorer
Sorg fanns hos forskarna
Sorgesamt, tårar för framtiden
Likt guld man inte kan äta
Om många långa år slår det meteorer

Knowledge grips, gold knots
A giant, a library
Four eyes, four brains
Byleif wandered long in these corridors
Sorrow there were here and there
So sad, tears for the future
Oak is the same for all men
After untold years there will be meteors

73 För Byleif synes livet kort
Läsa, minnas, tänka, lära
Slåss, äta, älska, kämpa
Längta, trängta, skapa, skriva
Denna ö av lärdom skall snart sjunka
När ingen längre minns dess kunskap
Försvinna, dö, krossas, hotas
Borta är vi alla en dag

To Byleif life seems all too short
Read, remember, think, learn
Act, eat, love, fight
Long, belong, create, write
This sea of knowledge shall soon sink
When it is no longer remembered
Disappear, die, crush, endangered
We will all be gone someday

Byleif on the tiny island

74 Byleif kom nu till en liten ö
En liten ö utan något som växte eller fanns
Han såg ett litet barn
Hålla sitt döda syskon i handen
Kaninernas kung gav honom något
Men kunde inte lösa grundproblemet
Detta var de ungas ö
Byleif reste vidare med sorg i hjärtat

Byleif now came to a little island
A little island where grass were nowhere
He saw a little boy
Holding his dead brother
Byleif gave a little
But could not save the island
This the island of the ever-young
A great sorrow came over it

Byleif on the three islands that did not know about each other

75 Det vore inte falskt att säga att nästa ö var större
Det verkar konstigt att 1+3 inte kan bli fyra
Men det är klart, de är inte varsko om varandra
Betala, jobba, sörja för vintern
Var man skor sig själv bäst
"Du verkar vara helt pang i dojan"
Att döda deras kungar och insätta nya vore ej helt fel
Den store och den lille måste leva i samklang!

Not to speak falsehood, but the next island was better
Seems strange to me, just three stepping stones and a fort
Yet they did not know about each other
Trade, work, gather for the winter
The ash grows were other trees wither
"Fer tha maist pairt, yer a scunner"
To get em all up against the wall would be to do well
So that little and small are both made the same!
 

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,025
Reaction score
692
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
Byleif on the island of the great war

One hundred and eleven cannons on eleven ships
Byleif came to the ever-war
He had only one rust-bucket and thunderstones
In one country a giant, in one a gnome, in one a dumb one, in one the brightest
11111 men on 1111 islands
This land had been cursed for the sake of a necklace
Byleif only had his armlet of power
That he stole from the fiery mountain of fate

Etthundraelva kanoner på elva skepp
Byleif kom till evighetens envig
Han hade bara ett skepp och fyra kanoner
Jätte här, dvärg där, dum bland vissa, intellektuellt bland färre
11111 människor på 1111 öar
Denna ögrupp skall strida på grund av Allmoderns förbannelse
Byleif hade bara en kraftring till godo
Som han tagit från domstötens eldskamrar

This land were two rounds with pumpkins, and a bridge
Some said some were stupid
Others said "this is our land"
Another had found gold
Brother to brother to sister to brother to cousin is the king
"Enough is enough!"
A woman and man died young
Byleif knew what their problem were...

Ön var som två rundlar med pumpor på
Några sa att några var dumma
Andra sa att "detta är vårt land"
Vissa sa att det fanns guld
Bror till bror till syster till bror till kusin är vår kung
En man sa att de har fått nog
En kvinna dog ung och kämpande
Byleif visste vad problemet var...

Byleif visits Albion

Where can such an island by found?
In the great sea, none such as this
No good land like this community
Do or die among the heroes
For Byleif this is where he found his Lugg
All his needs were here fully given
Lo and behold, this is the island it is based on
Lo and behold, this is the island at the end of the sea

Byleif hittate nu ön han letade efter
Eller fanns här inte fisk i överflöd?
Lurad kände han sig inte här
Under alla arbetade hjältarna
Grabbar fanns här såsom Lugg
Alla hans måsten smälte bort
Bo och bygga en plats som denna
Order gav han till sitt hjärta

The next verse about Byleif's adventure on the island of Albion comes in two completely different versions. In the oldest source of the poem they are written by the same hand, but it is unknown why the poet should break his rule about having two verses for every island that Byleif visits. In the original version B of verse 79 is placed directly after verse 78 but most translations places version A there as it makes more sense. Verse 78 concerns festivities on Albion, version A exploring the island and B Byleif's encounter with some trolls, which ties into his adventures on the next island. Some scholars, hower, have argued that version B does not concern literal trolls but rather the drinks and strange dishes Byleif cinsumes during the festivities, so B is indeed meant to be placed before A.

Nästa vers om Byleifs äventyr på ön Albion kommer i två versioner, A och B. I det äldsta bevarade manuskriptet är de skrivna med samma handstil, men varför poeten bryter sitt eget stilgrepp med två verser per ö är svårt att svara på. I original är B placerad framför A men de flesta översättningar placerar A framför B eftersom det får berättelsen att flyta bättre. Vers 78 handlar om hur Byleif festar i Albion, version A om hur han utforskar ön och B om hur han stöter på några trollbarn. Eftersom nästa vers, nummer 80, också handlar om troll så brukar 78, A, B, 80 vara den läsordning som föreslås. En del forskare har dock argumenterat för att B inte alls handlar om bokstavliga troll utan avser de främmande rätter och drycker Byleif provar på under festen och att man skall läsa 78, B, A, 80 precis som i originalet.


A Näschta dag bultade schkallen
Dvärgar arbetade hårt i det berg som var Byleifs skalle
Durins Drick hade gjort sitt
För Ivaldes hantverksmän var slaget redan vunnit
Efter att ha åskådat huvudstadens planer
Bidade Byleif sina bragder med bravur och daner
Han talade väl för sitt folks sak
För att få fisk och tång att äta av Dulaman

B Härnäst fick Byleif handskas med små trollbarn
På handens ön bodde de och lekte
De hade smällare och eld att leka med
Stenar och kanoner vägde de i handen
De hade även hand om några mänskliga barn
Dessa bortbytingar hade tagits från föräldrarnas hand
Hans brorsdotter var också där, åtta fingar på handen
Handsken satte Byleif för handen

A The necht day 'is head woz throbbin
Dwarves were hard at work in the caverns of Byleif's skull
Durin's drick had done its part
The craftmen of Ivaldi had already won
After seeing the plans for the capital
Byleif bided his time with the heroes and danes
Byleif spoke well for his sake
After getting fish and reed and fighting the Dullahan

B Now Byleif had to contend with the child of a troll
They lived and played on the island of the hand
They played and lived with crackers and fire
Stones and cannons they weighted in their hands
There were also human children there, saw Byleif
These changelings had been taken from the hands
His niece was also there, eight fingers on a hand
Byleif put his glove on his

Byleif on the prison island

Östen-Resa bodde i en kummel av förgiftat gräs
All barn av denna sort äro hemska
Du kan sprida dina gener och sprida död
När du älskar jättars ätt!
Den sista och minsta av Danis ätt
Är stor nog att resa och lägga världen under sig
Återvända till det ishav han en gång var
Britta-yers är en god son för brodern

Ostara-Sees-The-Rise lives in a brugh of posion-grass
All chldren of this island are crazy
You can spread your seed and sow only death
When you love the kin of the jotuns
The least of Dani the Dominator's kin
Is great enough to go and take the world
Return to the frozen sea that we all came from
Austin-Takes-Uluru is a good child of the brother

2eaAWWM.jpg

Troll graffiti on the prison island

DISCLAIMER
I did not draw this graffiti, I just found it and thought it was kinda neat
 

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,025
Reaction score
692
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
Byleif on the golden island

Vad var detta för en ö som rökte?
Vad var detta för en gyllene ö fylld av armod?
Vad var detta ekande vrål över nejden?
Vad är detta mod som bultar i hjärtat?
Den sista kungasonen sade till Bylief
En drake kommer att ärva min tron
Han har kämpat för den i tio led
Jag kan ta och handskas med honom!

Why is this island filled with fire?
Why is this poor island filled with gold?
Why is this roaring cry over the houses?
What is this bravery pounding my heart?
The last son of the king said to Byleif
When I die a dragon will ascend the throne
He has wanted it a full century
I can take the fight to him!

Byleif klättrade upp på berget
Där draken bodde för att förgöra den
Men han lyckades inte utan vänners hjälp
Tillsammans byggde de ett skepp som sköt och
Drog den i svansen ner i havet men gruvan dök
Men se! All aska blåste bort från ön
Och det blå regnade ned från ovan
Kan nu saker här växa när våren kommer?

Byleif climbed the mountain
Where the dragon lived to kill it
But he could not without the help
Of his friends that built a mighty ship
That dragged the dragon into the water
The mine was sunk. But look!
All ash blew away and the blue shone
Can green things grow from hereafter?

Byleif on the island where you could fly

På nästa ö kunde man flyga och fara
Men på om det förelåg livsfara ville de inte svara
Fåglarna i luften vill bara vara
Endast jordbundna människor längtar till Imerts
Bista hjärnbark
Ändå, att testa var en lyxvara
Och inget som Byleif ville undvara
Han ville räknas engång till de odödligas skara

This next island is for learning to fly
To die, perchance, or reach the sky
The birds of the sky may wrily cry
But only the landstruck man wishes to reach
For the cleaver of Imert's skull
Still, to test was to death defy
Being immortal was foremost on Byleif's mind
And so; away!

uXEJk42.png

Byleif prepares to take flight

HOPP
Byleif klättrade upp för stegen
Hela ön var gjord utav trä
Rep ledde till trä som var fastgjord av järn
Uppe på platformen tog han så språng
Snabbare och snabbare mot förnärmelsens kant
Det gäller att flyga nu eller aldrig!
KRASCH

BOING-OING-O
Byleif climbed the ladder
The whole was made out of wood
Rope leading to iron to wood
Up on the platform he started to run
Faster and faster towards the precipice of indignition
Fly, you fool!
Splash

Byleif on Spider Island

Denna sten restes av vanernas söner och döttrar
Urberg urgröpta
Urhus urhuggna
Efter kriget var inget som förr
Den onda ugglan slog all
Och reste sitt torn
Till himmelens spets
Detta läste Byleif på nästa ön

This stone was made by the survivors of the Wanes
Our mountains carved into our homes
Our homes made into ruins
After the war nothing could be made whole again
That owl is not what she seems
She erected her tower
To the top of the sky
This Byleif read on the next island
 

Canini

Veteran
Veteran
Joined
Mar 29, 2016
Messages
1,025
Reaction score
692
First Language
Swedish
Primarily Uses
RMVXA
bjorn.jpg
Two renditions of the viking Trump, who was Byleif's companion during this period

Aj
Sjung en sorgesång på deras egna språk
För vanerna som drevs till skogs
Till deras villa
Ve, ve, ve
Nu är saker som de är
Ingenting finns kvar att rädda här
Gott

Ay!
Sing a song in any language you wish
For the Wanes that were driven away
Out into the stormy seas
Oh, oh Woe
Be that as it may
There is nothing left to save here
GO!!

Över skuggornas och farornas ö
Fällor och magi för att göra en sinneslö
Bak denna plats finns främmande vatten
Här lyser inte solvagnen av den stora katten
Byleif satt och fiskade och grunnade
Att komma hit till Elivågor vara blott få förunnade
Mot prickar på horisonten styrde nu färden
Medan avgrundens gastar fylkades vid härden

Over the island of shadow and spells of fear
Was a garden with a treasure I held dear
Stranger waters I have seen
Never once so clean and green
Not many people made it to Eliwaves
Girdled on all sides by Vanir graves
Towards the horizon, chasing the chariot
Away from the home of the owl's proletariat

Byleif on the seven islands

Sju nålsticksöar fanns och Byleif genomsökte den första
På den andra fanns bara bläckfisk
På den tredje byggde människor och dvärgar
En undervattensbåt för att söka ljuset som sken
På den fjärde och den femte var byggd en landningsplats för flygön
På den sjätte fanns triumfens gafflar gömda
Den sjunde var bärsärkar och varulvars ö
På den första fanns återigen det han sökte

There were seven needles and Byleif searched them all
On the second was the kraken!
On the third dwarves and men
Built a boat to sail the deep lighted seas
On the fourth and fifth was a landing spot
On the sixth the grumbling gourmand's pot
On the seventh berserkers and werewolves lived
On the first one he came again

På denna ö fanns en trollkarls butik
Och han visade en mätare inuti
Denna kunde visa vad man sökte främst
Byleif stal då den och lämnade
Mot karlavagnen hade ödet valt
För att finna den stora val
Som skulle bli en boplats för Byleif
Den plats han aldrig skulle lämna

On these islands were a wizard's boutique
There was something he stole quickly
A guiding line in a box of of great worth
It showed the end of the arrow one had shot
Towards the great dipper the journey continued on
Towards the great fishing spot of great whales
Where shall Byleif live and dwell?
To go there and escape this calming mellow?

Byleif on Crescent island

Apply a knot with the song of embers
Let me move past this crescent pass
Got a rap to boot the mead
His drinks to his country
From the boughs of Læraðr
Drink silvery wine as the bonfire roars
As the manly moon blocks all evil
As Durin slept

Knyt en knut med glödens sång
Kom med båten och låt mig passera
Sjung en sång till mjödens kol
Han dricker för land
Från Lärads grenar
Drick från en silverskål mens elden flammar
För den manliga månen blockerar all ondska
Som Durin söver
 

Latest Threads

Latest Posts

Latest Profile Posts

After gathering, sorting out & reconsidering hundreds of enemy battlers over the last two das, finally my favorite part begins: Inventing names and lore for them all :D
I'm running a sale for Learn RPG Maker MV on Itch.io, can I compete with NSFW games earning goals?
Another Friday and another Zoom call that could have been an email. Working from home is awesome.
Finished with the semester; finally have some time to play around with MV :kaopride:
Started work on the fishing Mini-Game

Forum statistics

Threads
111,364
Messages
1,060,515
Members
144,694
Latest member
Azel2
Top